понеделник

07:00 Сопрано - сериал 9 еп.

08:00 Спасители на плажа - сериал 15 еп.

09:00 Анимация

10:00 Никита - сериал 12 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 Сопрано - сериал 9 еп.

14:00 Блясък - предаване на ТВ Dартс

15:00 Никита - сериал 12 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Темпо - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Спасители на плажа 15 еп.

21:00 Новини

21:30 Темпо - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

вторник

07:00 Сопрано - сериал 10 еп.

08:00 Спасители на плажа 16 еп.

09:00 Анимация

10:00 Никита - сериал 13 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 Сопрано - сериал 10 еп.

14:00 Темпо - предаване на ТВ Dартс

15:00 Никита - сериал 13 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Скорост - предаване за автомобили

19:30 Новини

20:00 Спасители на плажа - сериал 16 еп.

21:00 Новини

21:30 Скорост - предаване за автомобили

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

сряда

07:00 Сопрано - сериал 11 еп.

08:00 Спасители на плажа - сериал 17 еп.

09:00 Анимация

10:00 Никита - сериал 14 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 Сопрано - сериал 11 еп.

14:00 Скорост, предаване за автомобили

15:00 Никита - сериал 14 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Пътешественик - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Спасители на плажа - сериал 17 еп.

21:00 Новини

21:30 Пътешественик - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

четвъртък

07:00 Сопрано - сериал 12 еп.

08:00 Спасители на плажа - сериал 18 еп.

09:00 Анимация

10:00 Никита - сериал 15 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 Сопрано - сериал 12 еп.

14:00 Пътешественик - предаване на ТВ Dартс

15:00 Никита - сериал 15 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Темпо - предаване на ТВ Dартс

19:30 Новини

20:00 Спасители на плажа - сериал 18

21:00 Новини

21:30 Темпо - предаване на ТВ Dартс

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

петък

07:00 Сопрано - сериал 13 еп.

08:00 Спасители на плажа - сериал 19 еп.

09:00 Анимация

10:00 Никита - сериал 16 еп.

11:00 Игрален филм

13:00 Сопрано - сериал 13 еп.

14:00 Скорост - предаване на ТВ Dартс

15:00 Никита - сериал 16 еп.

16:00 Игрален филм

18:00 Анимация

19:00 Документален филм

19:30 Новини

20:00 Спасители на плажа - сериал 19 еп.

21:00 Новини

21:30 Документален филм

22:00 Новини

22:30 Игрален филм

събота

8:00 La Porta Rossa - сериал 1 еп.

9:00 Анимация

9:30 Талантино - предаване на ТВ Dартс

10:00 Андромеда - сериал 14 еп.

11:00 Troya war - игрален филм

13:00 Мерлин - сериал 7 еп.

14:00 Документален филм

14:30 Фермер

15:00 Андромеда - сериал" 14 еп.

16:00 Незабравимата - игрален филм

18:00 Приятели - сериал 25 - 1 еп.

19:00 Натура - предаване на ТВ Dартс

20:00 La Porta Rossa - сериал 1 еп.

21:30 Натура - предаване на ТВ Dартс

22:30 На чаша вино - предаване на ТВ Dартс

23:00 Розор кадилак - игрален филм

неделя

8:00 La Porta Rossa - сериал 2 еп.

9:00 Анимация

9:30 Талантино - предаване на ТВ Dартс

10:00 Андромеда - сериал 15 еп.

11:00 Близнаци - игрален филм

13:00 На чаша вино, повторение - предаване на ТВ Dартс

14:00 Натура - предаване на ТВ Dартс

14:30 Фермер

15:00 Андромеда - сериал 15 еп.

16:00 Сърдити старчета - игрален филм

18:00 Талантино - предаване на ТВ Dартс

19:00 Блясък - предаване на ТВ Dартс

20:00 На чаша вино, повторение - предаване на ТВ Dартс

21:30 Блясък - предаване на ТВ Dартс

23:00 Концерт - Bob Marley - Exodus