Общински съвет прие днес на извънредно заседание предложенията на кмета Методи Байкушев за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ за изграждане на 4 паркинга в Централна градска част на Благоевград /ЦГЧ/. 
След изработването Подробен устройствен план за всеки от паркингите, ще бъдат проведени обществени обсъждания. След приемането на ПУП, предстои проектиране и възлагане на строителство, при осигурено финансиране.
„Комплексът от мерки, който днес гласуваме, е свързан с генерални стратегически решения за развитието на Благоевград по европейски стандарти – за повече зелени пространства, за ограничаване на трафика в ЦГЧ и привличане на туристи“, каза пред съветниците кметът Методи Байкушев.
Припомняме, че 3 от паркингите ще бъдат подземни и ще са ситуирани под площадното пространство между Американски университет и хотел „Ален мак“, под площад „Македония“ и в района между Административен и Окръжен съд – Възможно е строителството им да бъде финансирано от държавния бюджет или по Европейски проекти.
Паркингът под площад „Македония“ е част от проектна идея за реконструкция и обновяване на площадното пространство, с която Общината кандидатства пред МРРБ за финансиране по Оперативна програма „Развитие на регионите“.
Част от проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Съдебна палата – Благоевград, реконструкция обновяване на пространството между Съдебната палата и Административен съд“ е и паркингът в посочения район, за който Община Благоевград е подала проектна идея по програма „Развитие на регионите“.
Предвижда се четвъртият паркинг да е многоетажен и да бъде изграден в района на старата автогара (при „Кончето“). За проектирането му има одобрено финансиране от държавния бюджет в размер на 150 000 лева.
След изграждането на паркингите ще бъдат възстановени зелените и тротоарните площи. 
Целта на кметския екип е да бъде решен дългосрочно проблемът с паркирането на моторни превозни средства в областния център.
Местният парламент прие и предложението на кмета Методи Байкушев за актуализация на Плана за интегрирано градско развитие на община Благоевград /ПИРО/. В него са включени нови 24 проектни идеи с висока обществена значимост, сред които: реконструкция и обновяване на парк Ловен дом и Ботаническа градина, на паркови пространства в м. Бачиново, изработване и изпълнение на туристическа маркетингова стратегия, изграждане на нова сграда за общински жилища, устройствено планиране, реконструкция, корекция и покриване на част от ул. „Ал. Стамболийски“, построяване на нова училищна сграда, обновяване на сградата на ДТ „Никола Вапцаров“.
​​​​​​​С Плана за интегрирано градско развитие на община Благоевград можете да се запознаете на https://shortly.bg/fVqIw .