На 20 юни, четвъртък, от 10:30 ч., Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) ще представи условията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, отворена за кандидатстване по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 г.

👉Срещата ще се състои в офиса на ОИЦ – Кюстендил, който се намира на партерния етаж в сградата на читалище „Братство“, гр. Кюстендил.

Поканени за участие са всички заинтересовани от процедурата лица.

Сред основните изисквания за допустимост на кандидатите са фирмите да са микро и малки предприятия, регистрирани преди 31.12.2021 г. и които отговарят на поне едно от изискването: да са семейни предприятия, предприятия в творческите индустрии или в областта на занаятите.

Какви са изискванията за определяне на предприятието като „семейно“, кои са допустимите творчески сектори и занаяти, както и останалите изисквания за допустимост към кандидатите, дейностите и разходите, ще бъдат разяснени по време на информационната среща.

Безвъзмездната финансова помощ за която могат да кандидатстват фирмите е от 15 000 до 150 000 лв., като процентът на финансово подпомагане е от 75% до 85%.

Със средствата фирмите могат да закупят машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието, специализиран софтуер, да създадат нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, да въведат системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието.

Сред допустимите дейности са и консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

За повече информация може да се обърнете към ОИЦ – Кюстендил на телефони: 0876 172 766, 0876 172 744, 078 52 02 12.