На 13 юни 2024 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе церемония по присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ на проф. д-р Петър Балкански за принос в преподавателската и научноизследователската дейност, както и за създаването на междууниверситетската магистърска програма „Образователен мениджмънт“.

Отличието се присъжда по предложение на Факултета по педагогика и с решение на Академичния съвет на университета от 10 юни 2024 г.

След тържествената част проф. Балкански ще изнесе академична лекция на тема „Образователен мениджмънт – история, състояние и перспективи“.

Официални гости на церемонията ще бъдат министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков и председателят на Съюза на българските учители д.икн. Янка Такева.