В сезона на ремонтите Община Благоевград информира:

Ако сте физическо лице и имате строителни отпадъци за изхвърляне ОП „Чистота – Благоевград“ ще Ви предостави контейнер и ще извози отпадъка до лицензирана площадка/депо.

Необходимо е да заявите предварително контейнер за строителни отпадъци, да заплатите такса и да поръчате извозване на отпадъка.

Заявки се приемат на тел.: 0896831664 или 0894485351, таксата се заплаща в офиса на ОП „Чистота – Благоевград“, ул. „Скаптопара“ №12, тел. · 073 88 42 35.

Важно е да не се изхвърля друг вид отпадък в контейнера и той да се ползва само по предназначение.

Представителите на фирми, които имат строителен отпадък, следва да имат сключен договор с оператор. Списък с лица, притежаващи документ за третиране на строителни отпадъци, ще откриете в нашия сайт.

Законът за управление на отпадъците забранява нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на строителни отпадъци, както и поставянето им в контейнерите за битови или разделно събирани отпадъци.

На нарушителите се налагат глоби от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 3000 лв. за юридически.

Строителни отпадъци са: почва и камъни, бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун, както и смеси от всичко изброено.