„Днес е хубав, светъл, слънчев ден за Кюстендил, ден в който започва изграждането на Младежкия център, мястото където децата на Кюстендил ще могат да творят, да общуват и да се развиват. Кюстендил принадлежи на младите и така трябва да бъде“, заяви при откриването инж. Атанасов.

Той благодари на всички присъстващи и пожела строителните дейности да бъдат извършени по план и в срок да се поздравим със завършването на сградата.

Негово Преосвещенство Велбъждският епископ Исаак отслужи водосвет и благослови начинанието.

Основната цел на проект „Младежки център Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“ е изграждане на подходяща инфраструктура и осигуряване на ефективно функциониране на мултифункционален Младежки център в град Кюстендил, ул. „Марин Дринов“№ 7, УПИ I – „Пионерски дом“, който да предоставя цялостни услуги за младите хора в община Кюстендил, предоставяйки разнообразни дейности (включително международни) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

Специфичните цели на проекта са:

1. Подкрепа на формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на мултифункционален младежки център, който да осигури съвременна материална база и да прилага иновативни подходи за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда;

2. Разработване на конкретни дейности и политики, насочени към младите хора в посока повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост;

3. Поддържане на интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 02.02.2024 г. – 30.06.2026 г.

СТОЙНОСТ: 4 262 175.29 лв.

Община Кюстендил продължава да инвестира в бъдещето на града.

Кметът посочи, че са предвидени инвестиции в сградата на ОДК, предстои изготвянето на нов инвестиционен проект и СМР в ниското тяло на ОДК.