500 000 лв. годишно е очакваният икономически ефект

Около 500 000 лева годишно ще бъдат спестени от общинския бюджет в резултат на преобразуването на ОП „Озеленяване Благоевград“ и „Благоевград строй ремонт“ чрез вливането им в ОП „Чистота Благоевград“. Това сочи Доклад на кмета на община Благоевград Методи Байкушев до Общински съвет за осъществения контрол върху процеса по сливането на трите общински предприятия.

Вливането на двете дружества в ОП „Чистота“ е довело до оптимизиране на дейностите, по-голяма гъвкавост, по-бърза реакция, координираност, по-голяма ефективност и значително по-стриктен контрол при изпълнението на тези дейности. Това е направило възможно и оптимизиране на числеността на персонала, от 363 обща численост на трите ОП, към момента работещите в ОП „Чистота“ са 325, с 38 по-малко.

Обединяването в по-дългосрочен план ще доведе до реализиране на допълнителни икономии, в това число оперативни, финансови и управленски, прогнозира докладът на кмета.

Преобразуването бе направено по предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев, което бе гласувано на сесия на Общински съвет в края на 2023 г.