Средно с 33% се увеличават от 1 април заплатите в Ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд – Благоевград. Това бе решено след среща между ръководителите на общинските културни институти със зам.-кмета по култура спорт и туризъм Станислав Кимчев и кмета Методи Байкушев.

Увеличението е договорено в подписания преди повече от година и половина (август 2022 г.) Колективен трудов договор (КТД) между тогавашния кмет и представителите на синдикалните организации на културните институти и до момента тази част от договора не е изпълнявана.

От 1 април влиза в сила и договореното в същия КТД право на 44 дни платен годишен отпуск за художествено-творческия персонал на Ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд – Благоевград. За художествено-техническия персонал са предвидени 34 дни. Служители с 2 деца до 18-годишна възраст имат гарантирани допълнителни два дни платен годишен, а служители с 3 или повече деца – 4 дни допълнително.

Колективният трудов договор урежда въпроси на трудовите и осигурителните отношения на служителите, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на закона в областта на социалния диалог, трудовите правоотношения, условията на труд, средствата за работна заплата, допълнителното трудово възнаграждение и/или обезщетенията, работното време, почивките и отпуските, социалното развитие и подпомагане.