Петър Занев

На първата си редовна сесия Общински съвет – Благоевград избра Петър Занев за изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс. Петър Занев заяви, че положението в клуба е тежко, но трябва да се намери изход.