”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с присъединяване на търговски обект към ВиК мрежата на гр. Благоевград на   12.10.2023 г. (четвъртък) от 8:00 – 12:00  водоподаването ще бъде преустановено

В жк. „Ален мак”, жк. „Бялата висота” и жк. „Еленово” от бл. 46 до бл. 94, гр.Благоевград.

Препоръчваме на потребителите,                       

да се запасят с необходимото

им количество вода за питейно-битови

нужди.