Oт началото на месец март до момента служителите на РДПБЗН – Благоевград са ликвидирали над 100 пожара в земеделски земи. Основната причина за възникването на тези пожари е небрежност при боравене с открит огън и са свързани с почистване на земеделските имоти от суха растителност чрез изгаряне. С цел недопускане възникването на пожари през пролетно-летния сезон РДПБЗН-Благоевград обръща внимание на установените правила и мерки за пожарна безопасност, които трябва да се спазват то всички граждани:

-Абсолютно е забранено изгарянето на горими отпадъци, суха растителност, храсти и други растителни остатъци
-Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи
-Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки

-Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
-В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места
-Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали
-Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.

Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.