Районната прокуратура в Благоевград изготви предложения за мерки по отстраняване на допуснати пропуски и нарушения при ремонта на пътя Симитли – Разлог, съобщиха от прокуратурата. 

Районната прокуратура в Благоевград се самосезира и възложи проверка на ремонта на пътния участък през ноември миналата година, а сред причините за възлагане на проверката беше тежка катастрофа, станала на пътя Симитли и Разлог, както и постъпила информация за нарушения при осъществяване на временната организация на движение при ремонтиране на пътния участък. 

Извършена е и съвместна проверка с представители на полицейското управление в Разлог и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

След направен оглед на ремонтните дейности, събиране на документация, която касае изпълнението на обекта, включително сключените договори, въведена временна организация за безопасност на движението и изпълнение на хоризонтална маркировка, както и след извършена инспекция на пътната инфраструктура, е установено, че категоризацията на дефектите не отговаря на нормативните изисквания. 

От Районна прокуратура – Благоевград посочват, че не са предприети и необходимите мерки за ограничаване на предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия, както и такива за минимизиране на последствията от тях. Оттам допълват, че въведената временна организация на движение при извършвания ремонт не осигурява необходимите нива на безопасност. Съществен недостатък е и липсата на ефективен контрол върху проектната разработка и последваща реализация. 

Проверките са установили още, че качеството на проектната разработка не е на необходимото ниво, като при подготовката ѝ има допуснати пропуски и несъответствие с нормативната уредба. Възложителят е допуснал съществени пропуски при упражняването на строителния надзор, които влияят върху безопасността на движение по време на строителството.

От Районна прокуратура – Благоевград посочват още, че с оглед констатиране на допуснати пропуски и нарушения, са предложили конкретни мерки за тяхното отстраняване и извършване на последваща инспекция от контролните органи. Изпълнението им е възложено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Областно пътно управление – Благоевград и сектор „Пътна полиция“ на Областната дирекция на МВР в Благоевград.