Променя се методиката за прилагане на оценката за трайно намаляване на трудоспособност. Това съобщи служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев на брифинг след заседание на Министерския съвет.

Същественото в тази промяна е отчитане на всяко увреждане, не само на водещото. Процентите нетрудоспособност вече ще се събират. Предвижда се възможността освидетелстваните или неосвидетелствани граждани да имат право да заявяват преосвидетелстване извън случаите по чл.56, ал. 1 от Правилника за устройство и организация на работата на органите за медицинска експертиза и регионалните картотеки„, посочи Меджидиев.

Не е обсъждано повишаване на таксата за медицински прегледи при личните лекари, каза още министър Меджидиев.

Предстоят допълнителни решения на Министерството на здравеопазването, за които е ангажирано и „Информационно обслужване”. Сред промените е и възможността родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да ползват болничен, когато детето е върнато от учебно заведение заради карантина.