По време на обучението беше проведена демонстрация на система за подвоз на дървесина Лог лайн (Log – Line).

Системата представлява сглобка от 5- метрови улеи, които са изработени от специално разработен материал, за да са леки и издръжливи при всякакви метеорологични условия.  При наклон на терена от 15%, гравитацията в системата Log-Line транспортира дървесината надолу.

Максималният диаметър на ствола е 30 см. За операцията са необходими двама души. При използване на тази система за подвоз на трупи не са необходими други ресурси, като гориво за транспорт и дървесината не трябва да се обелва от кората.  В допълнение, дърводобивът с Log-Line е независим от времето и дървесните видове.
Производителите обещават експлоатационен живот от 30 години – без поддръжка. Основни недостатъци са ограниченията в диаметъра, дължината и формата на сортиментите, които могат да се придвижват по улеите, както и това, че се налага използването на тежък ръчен труд при монтажа, демонтажа и добива на дървесина. 

По време на обучението бяха дискутирани различните обстоятелства около начина на стопанисване и управление на Австрийските частни и държавни горски територии, така че да може да се направи съпоставка и аналогия с българските гори и условия, като се оцени потенциала за използване на системата в България.