Община Разлог започна проектирането на новия парк за развлечение и почивка, с работно име – парк “Разлог”. Идеята за новата атракция е насочена към изграждането на място за отдих и почивка, в максимално запазена естествена среда.


Първоначалните проектни дейности, които предстои да се реализират на площ от 40 дка, в местността “Саровица”, обхващат обособяването на свободни зони за групови занимания, пикник и спорт, различни атракциони за деца и възрастни, част от които дълга пързалка и въжен мост.

Съоръженията на обособените места за различни видове интереси ще бъдат изградени от естествени материали – дърво и камък, между естествено залесената борова гора, с идея за максимално запазване близостта на природата. Между запазената растителност, няколко десетилетия поред, е предвидено също изграждането на въжен мост и обособяването на зоокът, с различни видове животни.