На днешната дата световната общественост отдава признание на хората, които с безвъзмездния си труд спомагат за развитието на обществото и на своята общност, подкрепяйки всички хора, които имат нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент.

За червенокръсткото движение доброволците са най-ценния капитал, защото чрез тях става практическото осъществяване на всички доброволчески намерения при спазване на основните червенокръстки принципи.

Наред с това, доброволчеството култивира и стимулира проявата на човешки добродетели, в основата на които стоят солидарността и съпричастността, водят до придобиване на обогатяващ опит, създават условия за развитие на социални умения и компетентност у всяка една личност, възпитават младото поколение на хуманитарни ценности.

В съвременния свят все по-често сме свидетели на различни природни и социални катаклизми, които ни изправят пред нови предизвикателства, в т.ч. COVID-19, природни бедствия, военни конфликти, бежански вълни и др.