Две важни точки отпаднаха днес от редовното заседание на ОбС Благоевград като едната касаеше референдума за заема за „Бачиново“, а другата статута на общинския имот в квартал „Еленово“.   

Още в началото на заседанието, изненадващо, вносителят на предложението да се направи референдум в Благоевград за тегленето на дългосрочен заем в размер над 29 милиона лева за строителство и обновяване на парк “Бачиново” д-р Павлин Янкулски го оттегли. Предложението му бе прието с 27 гласа „за“ и така на практика от дневния ред отпадна най-горещата точка.

По предложение на кмета Илко Стоянов отпадна и другата важна точката, свързана със зелената площ в благоевградския квартал „Еленово” . Идеята на градоначалника е    предназначението на терена и бъде изменено от терен за обществено обслужване в такъв за озеленяване, което да елиминира възможността мястото да бъде застроено.

Председателят на ОбС Радослав Тасков съобщи, че в деловодството е получена декларация от общинския ръководител на ДСБ, в която се казва, че ДСБ в Благоевград снема доверието си от общинския съветник Калоян Ханджийски.

„ Калоян Ханджийски не изпълнява задълженията си като общински съветник, не може да бъде наш представител в ОбС Благоевград“, пише в декларацията, която е подписана от 7 местни души от партията.

Местните парламентаристи избраха Мария Гошева да представлява Общинския съвет в общото събрание на акционерите в МБАЛ-Благоевград. Тя заема мястото на Ивайло Червилов, който стана управител на общинското дружество „Паркинги и гаражи“ .