Сесията може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=pu5DFaDa1EA