Председателят на Общински съвет-Благоевград, Радослав Тасков, проведе първа работна среща с Областния управител на област с административен център Благоевград – Николай Шушков.
Разгледани бяха въпроси, свързани с работното взаимодействие между ръководените от тях институции.
И двете страни декларираха желание за съвместна работа и решаване на належащи проблеми.
От своя страна Областният управител Николай Шушков поздрави Радослав Тасков за встъпването в длъжност – Председател на Общински съвет-Благоевград и обеща пълно съдействие на всички държавни институции, относно провеждането на честни и прозрачни избори за частичен избор за кмет на Община Благоевград, насрочени за 27 юни 2021 година.