Целта е шофьорите да бъдат максимално улеснени. На място ще има служители, които да напътстват водачите и да ги ориентират за свободни паркоместа. Освен това, може да бъде използван паркингът при Старите гробища, както и регламентираните за целта места в района. За да бъде създадена организация на движение на МПС, то ще бъде регулирано от органите на реда.